Noen fakta

Tannhelseforeningen er en ideell organisasjon

Har du brukt tannlegeutstyr som du ønsker å gi bort, eller ønske om å bidra med gave eller frivillig innsats, setter vi stor pris på om du kontakter oss.

Formål

  • Fremme forståelse for og kunnskap om tannhelse i Norge og andre europeiske land, samt initiere og drifte tannhelsefremmende tiltak i u-land. 
  • Drive informasjonsformidling og kompetanseheving gjennom kurs, produktutvikling, opplæring, undervisning av pasienter og helsepersonell.
  • Drive med omsorgs- og helsefremmende arbeid for barn eller ungdom mht. tannhelse og karies, som er et stort problem også i Norge.
  • Foreningen vil drive utviklingshjelp vedrørende tannhelse til spesielt land i Latin Amerika, men også Afrika og andre utviklingsland. 
 
Våre partnere: