HMS- og Kvalitetstyringssystem for Tannhelsebransjen

NORPROFF Quality Management ble etablert i 2001, og tilbyr i dag bedriftsrådgivning til alle type virksomheter innen kvalitetsrådgivning/HMS, kvalitetsstyring, internkontroll, internrevisjon, risikovurdering, strategi arbeid, omstrukturering samt prosjektstyring. 

Som medlem av Den Norske komiteen SN/K 211 Samfunnssikkerhet er vi opptatt av arbeidet med å verne samfunnet mot hendelser som kan sette helse og liv i fare, og kan overfor båre kunder bidra med beredskapsplaner for Industrivernet etc. for å forebygge ulykker og håndtere kriser.  

Våre bistår også med implementering av kvalitetsstyringssystemer, HMS-systemer samt ISO sertifisering. 

Vi er sertifisert gjennom EOQQMCe , Finanstilsynet  og Tilsynet for advokatvirksomhet.

 

 

 

 
Våre partnere: