Lovpålagt HMS kurs for ledere

Arbeidsmiljøloven (AMS) § 3-5 pålegger daglig leder å gjennomgå, samt dokumentere opplæring i helse-, miljø-, og sikkerhet. Tilsvarende krav gjelder for ansatte med lederansvar eller kontroll ansvar jf. aml.§ 2-3 (3).

Vi har førstehånds erfaring fra helsebransjen, og vet hva som er viktig å fokusere på i forhold til HMS.

HMS kurs til tannhelsebransjen:

Dersom du ønsker å få HMS-kurset godkjent som 6 timers etterutdanningskurs for helsepersonell, kan du melde deg på vårt HMS kurs for tannhelsebransjen som arrangeres hos vår samarbeidspartner KUBA Norge. Pris kr. 2.800,- inkl. dokumentasjon, test, diplom og en enkel lunsj. Kurset avsluttes med test bestående av 40 spørsmål som du kan ta så mange ganger du ønsker. 

Web-baserte HMS-kurs for kun kr. 900,-. Av dette går 30% uavkortet til vårt Toothhelp prosjekt.

Ved bestått HMS test vil du motta kursbevis på at du har gjennomført og bestått obligatorisk HMS opplæring iht. arbeidsmiljøloven § 3-5. 

Kontakt oss dersom du ønsker tilgang til vårt web-baserte HMS-kurs, eller om du ønsker å delta på vårt 6 timers HMS-kurs for Tannhelsebransjen som arrangeres hos KUBA Norge, evt. andre steder dersom det er minimum 10 deltakere. 

 
Våre partnere: