Om obligatorisk etterutdanning

NTF har vedtatt egne retningslinjer for tannlegers etterutdanning (Representantskapet 2011). Yrkesaktive medlemmer av NTF skal gjennomføre 150 timer etterutdanning i løpet av 5 år (tellende fra 2010).

100 av de 150 timene skal være i regi av NTF, eller eksterne kurs forhåndsgodkjent av godkjenningsutvalget i NTF. 50 av timene er etterutdanning definert som egenaktivitet. (For eksempel kurs i utlandet, lesing av faglitteratur, tillitsvalgtarbeid o.l.)

Tannhelseforeningen jobber med å kunne tilby sine medlemmer relevante kurs innen HMS etc, og tiulbyr nå et HMS-kurs som er godkjent som 6 timers etterutdanningskurs. 

Aktuelle kurs:

Her kan du lese mer om våre aktuelle kurs som er tilrettelagt for medlemmene: 

 

 

 
Våre partnere: